Novosti

Ученица 7/4 Марија Милетић, освојила је трећу награду на литерарном конкурсу Дечјег одељења “Чика Јова Змај” Библиотеке града Београда “Кад порастем бићу…”. На конкурсу су учествовали основци из Србије и дијаспоре. Марија пети пут заредом осваја неко од признања на овом конкурсу. Њени литерарни радови већ су објављивани у дневном листу “Политика”, који је известио о резултатима и на овогодишњем конкурсу. Честитамо Марији и желимо јој још пуно успеха!

 

Информација о праву на бесплатне уџбенике за ученике у школској 2024/25. години

Право на бесплатне уџбенике остварују :

 • ученици из социјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
 • ученици који стичу основношколско образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3
 • ученици са сметњама у раувоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном обрсзовном плану, а порртребни су им прилагођени уџбеници
 • ученици из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више дедеце из породица које остварују право на добијање уцбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања
 • ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат
 • ученици који болују од ретких болести
 • ученици који остварују право на туђу негу и помоћ
 • ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику

Потребна документација по критеријумима права добијања:

 • за ученике из социјално угрожених породица – решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новћане помоћи
 • за ученике који су из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породице, уџбенике добије дете/деца која су прва почела да похађају основну школу – потврда образовно-васпитне установе о својству ученика за свако дете. За ученике који се налазе у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима
 • за ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ – решење (копија) којом се утвешује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља
 • за ученике који болују од ретких болести – извештај лекара
 • за ученике који остварују право на туђу негу и помоћ –  решење (копија) којим се утврђује  наведено право
 • за ученике који стичу одновно образовање по ИОП-у није потрбна документација, јер школа поседује податке о тим ученицма

Родитељи ученика који остварују права на бесплатне уџбенике, по било ком основу треба да се  што пре пријаве одељењском старешини ученика са документацијом ( уколико је потребна за остваривање права). Крајњи рок је 19. април.2024. године

Upis u prvi razred

Upis u prvi razred obavlja se preko aplikacije eUpis. Roditeljima će aplikacija biti dostupna od 20. marta do 31. maja 2024. godine. Na aplikaciji roditelji biraju termin za upis i testiranje deteta. Detaljnije informacije možete naći na našem sajtu, na stranici učenici-upis u prvi razred.

Поводом обележавања овог дана, са ученицима Ђачког парламента организовано је такмичење у изради најбољег постера.

Ученици су након погледане презентације о безбедности на интернету и бонтону на интернету креирали постере у Canva апликацији.

Радионицу су водили наставници Марија Голубовић, Милош Козић, Весна Игњатовић и Биљана Градојевић.

Наши ученици су имали одличне идеје које су успешно пренели на своје постере, тако да избор најуспешнијих, није био нимало лак.
Безбедност на интернету има све већу важност с обзиром на присуство дигиталног насиља, нарочито међу младима.