Javne nabavke

Javne nabavke radjene 2022. godine.

Javna nabavka, ekskurzije, izleti i nastava u prirodi (redni br. javne nabavke 01/22).

Javna nabavka dobara, električna energija (redni br. javne nabavke 02/2022).

Javna nabavka računarske opreme (redni br. javne nabavke 03/2022).

Javna nabavka, nastava u prirodi za učenike prvog razreda (redni br. javne nabavke 05/2022).

Javna nabavka, ekskurzija za učenike 8. razreda (redni br. javne nabavke 06/2022).

Javne nabavke radjene 2021. godine.

Javna nabavka dobara, električna energija (redni br. javne nabavke 01/2021).

Plan javnih nabavki za 2021. godinu.

Javne nabavke radjene 2020. godine.

Javna nabavka dobara, električna energija (redni br. javne nabavke 01/20).

Javna nabavka male vrednosti, usluga dostavljanja pripremljenih obroka u školu (redni br. javne nabavke 02/2020).

Javne nabavke radjene 2018. godine.

Javna nabavka dobra, električna energija (redni br, javne nabavke 01/18).

Javna nabavka, ekskurzije i nastava u prirodi (redni br, javne nabavke 02/18).

Javna nabavka, radovi na tekućem održavanju škole – mokri čvor (redni br. javne nabavke 03/18).

Javna nabavka, nabavka usluge dostavljanja hrane u boravku (redni br. javne nabavke 04/17).

Javne nabavke radjene 2017. godine.

Javna nabavka dobra, električna energija (redni br. javne nabavke 01/17).

Javna nabavka, hrana za učenike u boravku (redni br. javne nabavke 02/17).

Javna nabavka, radovi na tekućem održavanju zgrade škole – toaleti i učionice (redni br. javne nabavke 03/17)