Organi upravljanja škole

Škola ima ogran upravljanja – školski odbor, organ rukovođenja – direktor škole. Ima stručna veća a to su: nastavničko veće, odeljensko veće, stručno veće za razrednu nastavu, stručno veće za oblast predmeta, stručni aktiv razvojno planiranje i razvoj školskog programa. Pored ovoga škola ima i šest timova i savetodavne organe u skladu sa Zakonom o osnovama sistema i obrazovanja, osnivačkim i opštim aktom.

Školski odbor

Članovi školskog odbora su:

Milan Sretić, nastavnik istorije – predsednik

Zorica Pješčić, nastavnik razredne nastave

Milija Bugarčić, nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

Predrag Lončarević, predstavnik Saveta roditelja

Jelena Marković, predstavnik Saveta roditelja

Vesna  Savković Jovanović, predstavnik Saveta roditelja

Gordana Selenić, predstavnik lokalne zajednice

Danijela Pavićević, predstavnik lokalne zajednice

Boško Šulić, predstavnik lokalne zajednice

Direktori škole

Milorad Savićević v.d. 08.10.1985 – 05.06.1986

Nada Popović v.d. 06.06.1986 – 12.10.1986

Tomislav Pejčić  13.10.1986 – 30.04.1993

Svetozar Brkić v.d.  01.05.1993 – 16.03.1994

Radiša Stošić 17.03.1994 – 19.09.1994

Mirjana Ristić v.d. 20.09.1994 – 12.03.1995

Janko Ćupina 13.03.1995 – 25.12.2013

Vesna Radovanović Penevski v.d. 26.12.2013 – 08.06.2014

Vesna Radovanović Penevski direktor od 09.06.2016 do danas.

Savet roditelja

Savet roditelja OŠ “Ujedinjene nacije” čini 53 roditelja predstavnika svih odeljenja u školi.

Nadležnosti saveta roditelja su utvrđene Zakonom o osnovama obrazovanja i vaspitanja (član 120), a rad je utvrđen Poslovnikom o radu Saveta roditelja

Razredna veća školske 2023/24.

  1. razred – Tatjana Pešić
  2. razred – Katarina Ćosić Al Said
  3. razred – Ružica Mladenović
  4. razred – Olivera Borkovac
  5. razred – Marina Stojanović
  6. razred – Milan Sretić
  7. razred – Danijela Avramović
  8. razred – Jadranka Šarenac

Boravak – Marija Golubović

Stručna veća 2023/24.

Stučno veće razredne nastave – Biljana Munišić

Stučno veće srpskog i stranih jezika – Branislava Crnoglavac i Mirjana Marjanović

Stručno veće matematike – Jovana Vojinović

Stručno veće istorije, geografije, verske nastave i građanskog vaspitanja – marijana Bogojević

Stučno veće biologije i hemije – Nina Krstonijević

Stučno veće likovnog i muzičkog vaspitanja – Gordana Milin

Stučno veće fizičkog vaspitanja – Aleksandar Filipović

Stručno veće fizike, informatike i TIO – Duško Gavrić

Stučni aktiv za razvojno planiranje – Vesna Radovanović Penevski

Stučni aktiv za samovrednovanje – Vesna Marković

Stučni aktiv za razvoj školskih programa – Sanja Tomanović

Stručni tim za inkluzivno obrazovanje – Brankica Milentijević i Milan Pančić

Tim za  zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja – Milan Sretić

Tim za međupredmetne kompetencije i preduzetništvo – Biljana Gradojević

Tim za profesionalni razvoj – Vesna Ignjatović

Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoja ustanove – Vesna Radovanović Penevski