Uprava škole

Direktor

Vesna Radovanović Penevski

Pomoćnik direktora

Vesna Marković

Sekretar

Nenad Petrović