Projekti

Projekat škole “Nabavka interaktivnih tabli radi unapredjenja nastave” u okviru projekta “Zajednici zajedno” kompanije NIS

Sagledavajući potrebe škole, Tim za obezbeđenje kvaliteta i razvoj ustanove je procenio da je školi potrebno osavremenjivanje nastavnog procesa, i, u tom cilju, osmišljen je školski projekat “Nabavka interaktivnih tabli radi unapređenja nastave”. Sa ovim projektomsmo učestvovali na prošlogodišnjem konkurs koji kompanija NIS sprovodi u okviru svog programa društvene odgovornosti „Zajednici zajedno“ na kojem smo i podržani. Realizacija projekta je planiranau periodu od decembra 2020. godine do marta 2021. godine.

Kompanija NIS kroz ovaj program doprinosi razvoju lokalnih zajednica, a realizuje ga kontinuirano od 2009. godine.

U 2020. godini ova kompanija je sredstva opredeljena za realizaciju projekata u okviru programa „Zajednici zajedno“ usmerila na oblast obrazovanja – digitalizacija nastavnog procesa i unapređenje bezbednosno-informacionih sistema u obrazovnim ustanovama.


Očekujemo da će upotreba savremenog nastavnog sredstva kao što je interaktivna tabla doprineti neophodnom osveženju u nastavnom procesu.


Nastavno osoblje će biti umogućnosti da prenose svoje znanje na mnogo efektniji način i da natajnačin učine svoja predavanja mnogo praktičnijim. Nova oprema će omogućiti nastavnom osoblju i da uspostave interaktivniji kontakt sa učenicima što će olakšatiproces učenja i povećati motivaciju za sticanje znanja i veština.

Dosadašnja iskustva pokazuju da razne mogućnosti i opcije interaktivne table, učenicima drže pažnju i pokreću naaktivnost i stalnu interakciju. Časovi su dinamičniji, a različiti izvori znanja su dostupniji i učenicima daju veću mogućnost u saznavanju. Brza smena aktivnosti angažuje sva čula što čas čini posebno zanimljivim. Implementacijom ovog nastavnog sredstva u nastavni proces očekujemo da će učenici biti motivisaniji za postizanje boljih postignuća,da će se poboljšati digitalna, matematička i naučna pismenost i da će rezultati naših učenika na završnom ispitu biti još bolji.