Psihološko pedagoška služba

Pedagog

Sanja Tomanović Petronić

Pedagog

Ana Mišić

Psiholog

Brankica Milentijević

Biblioteka

Bibliotekar

Ivana Nastić

Bibliotekar

Jovana Lazović Ružičić