Administrativna služba škole

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

Vinka Đunisijević

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove

Elena Ilinčić

Referent za pravne kadrovske i administrativne poslove

Ljiljana Stekić