Informacija o besplatnim udžbenicima

Informacija o pravu na besplatne udžbenike za učenike u školskoj 2024/25. godini

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruju :

 • učenici iz socijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći)
 • učenici koji stiču osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP 3
 • učenici sa smetnjama u rauvoju i invaliditetom, koji se obrazuju po individualnom obrszovnom planu, a porrtrebni su im prilagođeni udžbenici
 • učenici iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruje dete/deca koja su učenici osnovne škole. Ukoliko osnovnu školu pohađa više dedece iz porodica koje ostvaruju pravo na dobijanje ucbenika na osnovu ovog kriterijuma, udžbenike dobija dete/deca koja su prva počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, bez obzira na redosled rađanja
 • učenici iz porodica u kojima je nosilac roditeljske brige samo jedan roditelj, odnosno ukoliko je drugi roditelj preminuo ili je nepoznat
 • učenici koji boluju od retkih bolesti
 • učenici koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć
 • učenici prvog i drugog razreda osnovne škole koji su gluvi, a kojima su potrebni prilagođeni udžbenici u elektronskom formatu, sa video sadržajima na srpskom znakovnom jeziku

Potrebna dokumentacija po kriterijumima prava dobijanja:

 • za učenike iz socijalno ugroženih porodica – rešenje (kopija) kojim se utvrđuje pravo na ostvarivanje socijalne novćane pomoći
 • za učenike koji su iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruje dete/deca koja su koja su učenici osnovne škole. Ukoliko osnovnu školu pohađa više dece iz porodice, udžbenike dobije dete/deca koja su prva počela da pohađaju osnovnu školu – potvrda obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika za svako dete. Za učenike koji se nalaze u osnovnoj školi, škola ne izdaje potvrdu, jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima
 • za učenike iz porodica u kojima je nosilac roditeljske brige samo jedan roditelj – rešenje (kopija) kojom se utvešuje svojstvo roditelja, odnosno umrli list za drugog roditelja
 • za učenike koji boluju od retkih bolesti – izveštaj lekara
 • za učenike koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć –  rešenje (kopija) kojim se utvrđuje  navedeno pravo
 • za učenike koji stiču odnovno obrazovanje po IOP-u nije potrbna dokumentacija, jer škola poseduje podatke o tim učenicma

Roditelji učenika koji ostvaruju prava na besplatne udžbenike, po bilo kom osnovu treba da se  što pre prijave odeljenjskom starešini učenika sa dokumentacijom ( ukoliko je potrebna za ostvarivanje prava). Krajnji rok je 19. april.2024. godine