Главни мени

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2016/17.

                                          

     У току школске 2016/17. године рад ваннаставних активности се одвијао по наставном плану и програму. Већина секција од прошле године наставља са радом и ове године, а глобални планови новоуведених секција предвиђени су анексом  као  део школских програма. У школи у млађим разредима су формиране: драмска, ликовна, спортска, музичка, вредне руке, еколошка и рецитаторска и укупно је обухваћено  436 ученика.

     У старијим разредима око 344 ученика своја интересовања је испољило кроз рад спортских секција (стони тенис, мали фудбал, кошарка, гимнастика и одбојка), литерарне, јапански језик, ликовне, еколошко – биолошке, историја у сликама, математичке, информатичке, драмске и секција у оквиру предмета техничко и информатичко образовање (бродо-моделарство, ракетно моделарство, саобраћајна и фото и видео ставаралаштво).

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

ПРВИ РАЗРЕД

Спортска секција

    Током године  часове спортске секције похађали су ученици непарне смене, одељења I1, I3 и  I5. У 1. полугодишту часове је похађало укупно 18 ученика, да би се у другом тај број повећао и износио 22 ђака: 4 ученика одељења I1, 5 ученика одељења I3 и 13 ученика из одељења I5.

        У првом полугодишту ученици су узели учешће у јесењем кросу у организацији Црвеног крста Чукарице. У другом полугодишту, ученици су узели учешће у 2 такмичења, најпре у општинском, а затим и у градском. У такмичењу под називом Мале олимпијске игре, полигон свестраности, одржаном 5. маја у ЦФКО Партизан, екипа 1.разреда коју је чинило 10 ученика, освојила је 1. место на Општини и пласирала се на Градско такмичење. 1о такмичара је добило златне медаље, а нашу школу смо овенчали још једним пехаром.

            Градско такмичење је одржано 26.маја у Малој сали Београдске арене. У великој конкуренцији ученици су освојили 7. место.

    Сви планирани садржаји су реализовани, а кроз разноврсне активности, посебно кроз припреме за такмичења и такмичења, ученици су развијали спортски и такмичарски дух , али и другарство и лепу сарадњу.

        Велику помоћ у реализацији учешћа у такмичењима дугујемо родитељима наших такмичара и њиховој свестраној подршци. Часови спортске секције у пролећном периоду реализовани су напољу на спортским теренима, а када временски услови то нису дозвољавали, у малој сали или у учионици.

                                                                                                                    VUK 040

                

Марија Божовић

Музичка секција

У школској 2016/2017.г.  за  Музичку секцију се пријавило 13 ученика у I/6 и 12 ученика у  I/7 . Планирани садржаји су остварени и прате садржаје предмета Музичка култура. Ученици савлађују певање по слуху, прате ритмом обрађене песме и развијају, изводећи бројалице, осећај за ритам ( уз коришћење звечки, штапића и даири).  Песме  су прилагођене узрасту, прате годишња доба, важније празнике (Дан школе, Св. Сава) и ослобађају децу треме од јавних наступа. Деца позитивно реагују на ваннаставне активности, развијају сарадњу са вршњацима и проширују стечена знања.

У другом полугодишту ученици су развијали осећај за ритам и слух певањем дечјих и народних песама, као и играњем народних кола и слушањем класичне музике. Део садржаја је реализован на настави у природи кроз музичке и друштвене игре. Ученици су стечена знања показали на завршним приредбама у својим одељењима.

                                                                                 Наташа Ђунисијевић и Зорица Пјешчић

                                                                          Драмска секција

Драмску секцију похађало је 20 ученика првог разреда парне смене и 20 ученика непарне смене.

У школској 2016/2017 одржано је планираних 36 часова.
Програм рада драмске секције реализује се кроз систем драмских игара који пружа значајне могућности за развој стваралачких способности у васпитању и образовању. Систем драмских игара обухвата следеће игре: 
•    игре за концентрацију, пажњу и машту,
•    игре за ослобађање и култивисање говора, 
•    игре у дијалозима – драмске игре,
•    игре за ослобађање у простору и покрету.

Циљ и задаци драмске секције су:  развијање стваралачких способности, богаћење и развијање маште, креативног начина мишљења, развијање концентрације, оспособљавање за јавне наступе, стицање искуства и навика за колективни рад...

На часовима смо играли игре за развијање концентрације, игре за ослобађање у простору, вежбали мимику и гестикулацију, вежбали глуму, правили маске, писали кратке драмске текстове,  разговарали о позоришној представи, о малој Сирени и читали новогодишње текстове и текстове о светом Сави и многе друге драмске текстове.

                                                                                                       Душанка Бугариновић  

                                                                                                       Мирјана Стојановић

Ликовна секција

            За ову  секцију се определило 16 ученика у одељењу 1/4. У првом полугодишту одржано је 20 часова секције. Ученици су се упознали са средствима и техникама ликовног изражавања. Радило се на опажању и тумачењу предвиђених ликовних садржаја и на развијању моторичких способности шаке, при коришћењу различитих материјала. Теме су пратиле годишња доба и празнике. Радови ученика су излагани на одељењском паноу у учионици. Ученици су лепо прихватили ваннаставну активност и активно учествовали у раду. Направљене новогодишње честитке и украсе ученицу су излагали на продајној изложби.

Прикупљен новац ће се употребити за опремање учионице и набавку материјала за рад.

 У непарној смени ову секцију похађа 15 ученика из одељења 1/1,1 /3, 1/5. Одржано је 20 часова. Ученици су веома ангажовани и својим радом и залагањем су допринели да ова секција буде занимљива, где су показали свој таленат и креативност. Радило се разним техникама и ликовним средствима.

Обухваћени су следећи садржаји:

 • најдража играчка – цртање
 • моја играчка – пластелин
 • јесењи плодови – цртање и вајање
 • јесен у мом крају
 • чудно дрво
 • омиљени предмет
 • моја другарица-друг
 • новогодишњи украси од хартије и картона
 • деда мраз и ирвас
 • зимске радости
 • Свети Сава – сликање 
 • За 8.март,израда честитки
 • Моја мама-цртање
 • Поздрав пролећу
 • Осликавање ускршњих јаја
 • Необична кутија-колаж техником

У холу су излагани ђачки радови. Ученици су били задовољни организацијом рада,исказали су позитивне утиске о свом раду у секцији.     

                                                                      IMG 20170307 184839                                            IMG 20170412 123238                                                             

                                                                                               Борковац Оливера и Ристић Весна

   ДРУГИ РАЗРЕД

СПОРТСКА СЕКЦИЈА ("Вежбањем до здравља")

            У току школске 2016/2017. године одржано је 36 часова спортске секције под називом ,, Вежбањем до здравља ". У ову секцију укључено је 22 ученика Већа II разреда. Током реализације ових слободних активности ученицима су били доступни разни садржаји из спортских дисциплина као што суТрчање у природи, вежбе снаге и издржљивости, брзо трчање на различитим деоницама, савладавање препрека на различите начине, штафетне игре са трчањем итд... Секција је замишљена као додатни час физичког васпитања. Ученици се радују и веома радо одазивају свим овим активностима показујући жељу и висок мотив. Родитељи су такође задовољни што ће деца имати могућност да се баве физичким активностима, посебно у овом времену. У оквиру ове спортске секције реализатор је посетио и узео учешће у програму стручног усавршавања ,, Покренимо нашу децу ".

            Овај програм је намењен учитељима а добио је статус програма од јавног интереса. Кључни циљеви програма су : Промоција здравља и физичке активности у циљу смањења деформитета код деце од 1-4. разреда основне школе; Развијање компетенција наставника да применом програма утичу на правилан психофизички развој деце; Унапређивање дидактичко-методичке компетенције наставника разредне наставе за програмирање и планирање програма вежби превенције код ученика 1- 4. разреда основне школе. Семинар  је одржан 18.02.2017. Извршена је и секундарна обука учитеља на Стручном Већу разредне наставе. 05.05.2017. чланови секције учествовали су на ,, Забавном полигону " у организацији општине Чукарица. 31.05.2017. одељењске заједнице II-4 и II-2 учествовали су у Дану изазова и кросу општине Чукарица. Страхиња Шишић је освојио 2. место у трци на 200 m. У оквиру Дана изазова истог дана ученици су имали прилику да се опробају у занимљивим играма као што су Ходање на штулама, Надвлачење конопца, Обарање руку, Набацивање обруча на металне шипке, Закуцавање ексера у пањ и омиљеној игри ученика ,,Између две ватре ".

            Секција је показала пуно оправдање постојања и надамо се да ће следеће школске године бити још богатија и садржајнија.

                                                                              image 0 02 05 6641b9111c3209bf4eef7cb82f3c73500f64451b86cd95e2a5a451ffc6f0004e V                 image 0 02 05 f65c924e8ee44a65a46dc51e2e4e015553f89f35826731cc3c0229433dbc4096 V

                                              

                                                                                                               Предраг Шућур

У току  године спортска секција у II2 се одржавала сваког понедељка (пети час у  првој смени, предчас у другој смени). Секцију је похађало 20 ученика.

Реализовани су часови  у редовном термину и још 2 часа на рекреативној настави. На часовима су рађене вежбе обликовања, игре брзине и спретности, савладавање различити полигона, као и елементарне игре по избору ученика.

Усвајали су правилно вођење лопте, извођење основних гимнастичких елемената (колут напред, колут назад), извођење основних елемената атлетике (правилно трчање), а на часовима одржаним на рекреативној настави основе правилног пливања. Ученици су исказали задовољство и уживали на часовима спортске секције.  Присуствовали су 31. маја ,,Дану изазова“ у Кошутњаку. Учествовали су     на кросу и спортским радионицама.

                         

 Мара Новаковић

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА

            Музичка секција има за циљ неговање и развој позитивног односа према традиционалној и класичној музици, музичком стваралаштву и извођењу музике. Она треба да уведе децу у свет музике, инструмената, стваралаштва, певања и играња.

На часовима музичке секције, која броји 7 чланова, ученици су се упознали са ритмичким инструментима, основним музичким појмовима везаним за начин извођења музике и са неким дечијим песмама и класичним музичким делима.

Ученици су изводили ритам и ритмички пулс, развијали осећај за ритам кроз игру и покрет, певали песме и изводили бројалице.

Сви садржаји су успешно реализовани, деца су напредовала и радо долазе на часове.

                                                                                                     Драгана Јевремовић

„ ВРЕДНЕ РУКЕ“

Ове године у нашој школи одржава се секција ''Вредне руке''. Секцију воде учитељице Татјана Пешић и Љиљана Главоњић.

Сваког петка окупља се са задовољством и радошћу 28 ученика. Овакав број полазника довољно говори да су предвиђене активности изузето забавне и интересантне деци. Спроводе се у складу са дечјим умећем на леп, лаган и занимљив начин. Деца исказују своју креативност и са лакоћом савладавају оно што до сада нису знала или нису пробала да ураде.

Кроз теме ''Празници'' и ''Из бакиног ковчежића'' ученици се едукују и оспособљавају за успешно руковање и искоришћавање простојећих предмета за стварање дела. Прављени су разни предмети: рамови за слике, птице, пахуље, кавези за птице од старог картона и друго. Деца су вајала ћупове и вазе од теста а израђивали су декупаже од салвета на тегли и разнолике украсе од скупљених плодова из природе. Део рукотворина био је изложен на Новогодишњем базару, а остатак се налази изложен у учионицама другог разреда.

                                       Вредне руке пуно раде,

                                       много тога могу стећи,

                                       у друштву се такмичећи.

                                       Шију, кроје, лепе, месе...

                                       зар то није права вредност,

                                       баш у томе им је предност.

                                                                            image 0 02 05 7f9bb9889344598498c91471f164b9ff10e29a321e4abbf4c46d6296af87950a V                          image 0 02 05 8c480625fde0d1efb527665ee1fdf6e676c39682d24fbbafa374a599b9c3b15d V

      

                                                                       

                                                                                                                                    Тања Пешић

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

            Циљ еколошке секције - развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине. Обрађене су теме: Животна средина, Појаве и промене у животној средини. Заштита животне средине, Рециклажа, Екологија и ми. Кроз задатке ученици се упућују да препознају и описују најуочљивије појаве и промене на животну средину и да стичу знања о појавама које угрожавају животну средину и формирају навике и развијају одговоран однос према животној средини. Такође циљ је и развијати радозналост, креативност и истраживачке способности. Секцију похађа 28 ученика.

                                                                                                                Љиљана Праизовић

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

            Ликовна секција одржава се сваког петка у међусмени.
Поцетком 1. полугодишта шк. 2016/17. год. формирана је група од 18 ученика из одељења непарне смене 2. разреда. На часовима је заступљен занимљив, динамичан и креативан начин рада. Теме и садржаји су инспиративни члановома секције.
Стваралаштво као продукт рада резултира изложбама и учешћем на конкурсима.

             За Дан школе 1. место освојила је Софија Орловић 2/7. Чланица секције Марија Стојановић 2/7 освојила је 1. место на литерарном конкурсу поводом Светог Саве што говори да подстичемо уметност као циљ, а не као средство и да интердисплинарно приступамо изражавању емоција, доживљаја, лепоте и сл.
Резултати и ефекти рада чланова секције се не оцењују класично. Деца кроз дискусију добијају информацију о квалитету својих активности и радова чиме се подстиче креативност, самосталност и кооперативност у радној групи.      

                                                                                                                         Наташа Чолић 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

        

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Секцију похађа укупно  укупно 10 ученика. На  часовима су илустровали текстове из читанке, правили тематске паное. Коришћен  је пластелин, шарени папир, тканине и вуница. Имали су на једном часу и госта предавача Гордану Марковић која је децу упознала са радом са вуном.

                                                                                                                      Драгана Морача

Реализовано је 35  часова ликовне секције. Укупно 12 ученика иде на ову слободну активност. На часовима су ученици радили технике колажирања, зграфито технику, акварел, монотипију и многе друге. Самостални уметник, Ивана Чотрић, иначе, родитељ ученика нашег одељења је са децом правила и привеске за новогодишњу продајну изложбу. Тога дана су се ученици опробали и у техници вајања. Радови се редовно излажу на учионичком паноу.

                                                                                                                        Милица Мијаиловић

Ликовну секцију је похађало 12 ученика из три одељења непарне смене трећег разреда.

Циљ рада секције је развијање способности ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи, подстицати стваралачко мишљење код ученика, развијање моторике.  Ученици су радили различите ликовне технике. Радили су: сенчење, сликање мртве природе (тада су научили пропорцију), декупаж, вајање глине и пластелина, деколаж и разне врсте колажирања, сликање темпером и воденом бојом.

Ученици су показали велико интересовање за рад. Неки радови ученика објављени су у часопису  ”Школарка”.

                                                                                                                  Милица Квргић         

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

У трећем разреду одржано је планираних 36 часова литерарне секције. Из одељења III 5 секцију похађа седморо ученика, а из III 3 петоро ученика. На часовима литерарне секције бавили смо се: учењем самосталног приповедања, писања приче на основу датог почетка, како се пише кратка прича и шта је кратка прича, како пишемо песме , разлике у рими, како правилно и изражајно читамо драмски текст, како се пише драмски текст, правила брзог читања, преносимо причу са колена на колено, анализа књижевних дела. Гледали смо и анализирали анимиране филмове, научили како настаје један такв филм.

Играли смо игре у складу са садржајем секције.

Највеће интересовање код ученика пробудила је драма (писање и извођење), учење брзог читања и прављење анимираног филма.

Циљ рада литерарне секције је буђење интересовања за читање и писање, овладавање техником за брзо читање, развој критичког мишљења, развијање маште и креативности.

                                                                                                                        Јелена Ковачевић

Секцију је похађало 10 ученика из одељења III/ 1. Секција се одржава  уторком за време 6. часа. Циљ рада је да се код ученика пробуди интересовање за читање и писање, да развију осећај за књижевну уметност, да науче дикцију и критички приступе анализи дела.

Да би остварили циљеве, на секцији смо се бавили следећима активностима:

учење самосталног проповедања, писање приче на основу датих речи, писање приче на основу датог почетка, писање песама, кратких причи, драматизација изабраног текста.

У току рада ученици су велико интересовање показали за драмски текст и писање песама.

                                                                                                          Биљана Мунишић

 ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Секцију похађа 26 ученика из 3/6 и 15 ученика из 3/4 одељења. Обрађене су наставне јединице: Говорне игре, изражајно рецитовање, Имитације, Игре у дијалозима. Учествовали су у новогодишњој приредби и приредби поводом школске славе Свети Сава. 

                                                                                                                 Драгана Ћурчић

                     

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Ликовна секција ученика четвртог разреда (непарне смене) коју води учитељица Сања Сворцан Поповић је у току школске године 2016/2017.године одржана по плану и програму рада, укупно 36 пута.

Часове је похађало 15 ученика. Радови су током целе школске године били излагани на паноима.Обрађене су различите технике рада (вајање, колаж, сликање, цртање).

Ученици секције су крајем године посетили посластичарску радионицу где су самостално израђивали колаче, украшавали их и вајали фигурице од фондана.

                                                                                                                                           IMG 1480334855125 V

                                                                                                          Сања Сворцан Поповић

                                            

Ликовну секцију у парној смени похађају ученици из одељења IV/2, IV/4 и IV/6. Број ученика који учествују у раду секције је променљив, али је просечно присутно између 15 до 20 ученика. У рад секције су укључени они ученици који воле да буду део исте без обзира на афинитете у ликовном изражавању. Кроз учешће у истој, они развијају и усвајају елементе естетског, а на практичном нивоу се опробавају у често новим начинима рада, уигравајући најлепше врлине попут истрајности, храбрости и сл.

У изузетно позитивној и пријатној атмосфери, опробавајући се у различитим техникама рада, ученици креирају најразличитије радове, који потом бивају анализирани кроз суд вредности. На паноима у ходнику тракта четвртог разреда је изложбени простор ученика који похађају ликовну секцију.

                                                                                                       image 0 02 05 78e342a81c0c4ded2048dda8c50539eeef4fb5c1c9c97b56d234f1c118bce534 V                                                                                     Ивана Васиљевић

              

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

            Секција се одржава као 6.час понедељком, да би се ускладили са осталим ученицима 4.разреда. У  току године секцију је похађало 8 ученика.

            Циљ рада секције је да се код ученика млађег школског узраста пробуди интерес за рецитовањем, учењем рецитала и игроказа. Сам садржај је направљен да се код деце развија машта, креативност и оригиналност. Тиме ученике оспособљава за лепо и изражајно рецитовање. Ова секција им омогућава развој личних склоности за књижевност и књижевно стваралаштво,тако да код ученика негује интерес за литерално и говорно презентовање књижевне уметности. Код ученика се развија љубав према књизи ,као и проширивање знања о књижевном стваралаштву. Ученици су до сада на секцији упознати са дикцијом, акцентом, интонацијом и темпом. До краја рада секције откриће лепоте поезије и биће подстакнути на читање и самостални истраживачки рад. На досадашњим часовима слушали смо и како познати рецитују - слушање снимка, Љубивоје Ршумовић " Аждаја своме чеду тепа", "Луцкаста песма" Ф. Гарсија Лорка, "Замислите" Душан Радовић. Ученици су приликом рецитовања сами правили сцену . Поводом Нове године имали су задатак да сами осмисле песму везану за дату тему. Песме избор Светом Сава са истраживачким задатком.

            Ученици су до сада на секцији упознати са дикцијом,акцентом,интонацијом и темпом. Заједничким радом и вољом открили смо лепоте поезије,и тиме били подстакнути на читање,проналажење и истраживачки рад. Код појединих ученика се развила љубав према књизи,и књижевном стваралаштву. Стварали су своја дела, тј.песме.Код њих се развила машта,креативност и оргиналност што је био и циљ рада секције. У марту тј. 8.03.2017.године ученица Вишња Колар била је представник на школсом такмичењу рецитатора. Наступала је са песмом "Ви,велики" Пхил Болмас.Истог дана имали смо приредбу" Дан жена", где су ученици имали прилику да сами осмисле рецитације и сцену за тај дан. На осталим часовима слушали смо како познати рецитују дечије песме. У јуну наступали на приредби за крај школске године. Ученици су изражајно рецитовали одабране текстове.                                                            

                                                                                                                            Ана Лукић

           ДРАМСКА СЕКЦИЈА       

Драмска секција је током школске године одржала све планиране активности.

Ученици су у веома великом броју учествовсли у драмским активностима . Секцију су похађали ученици сва три одељења парне смене који су желели да покажу свој таленат  у овим активностима .

Били су веома вредни , ангажовани и спрени да покажу свој таленат .

Драматизовали смо разне текстове , писали своје сценарије , имитирали занимљиве личности  и наравно глумили .

Као резултат рада ове секције 9. 5. 2017. год.  њени чланови оржали су представу 

„ Пепељуга „ Александра Поповића за ученике четвртог разреда парне смене  који су похађали друге секције како би им представили део свог рада . Веома успешно смо сарађивали до краја школске године и радовали се свим активностима.

                                                                                                                    Јелена Вучковић

У току школске 2016/17.године у 4. разреду одржано је 20 часова у првом и 16 часова драмске секције у другом полугодишту.С обзиром да је у оквиру Разредног већа усклађен распоред одржавања часова слободних активности (6.час понедељком) секцију су могли похађати и ученици других одељења 4.разреда. Секцију су  похађали следећи ученици:

                     IV5                                                        IV1                                    

               1.Анастасија Васић                        1.Тарик Гановић

               2.Михајло Давидовић                    2.Сара Црнковић

              3.Михаило Мирковић                                IV3

              4.Јана Марковић                              1.Елена Орловић

              5.Урош Миловановић                      2.Вишња Колар      

              6.Марија Заковић                             3.Миљана Радојевић

              7 .Калина Пејчиновић                             IV7

              8.Вук Башић                                      1.Стефан Агбаба               3.Марија Достић

                                                                          2.Ива Ивовић

Садржаји драмске секције имали су за циљ развијање културе говора,вежбање сценског наступа, упознавање са настанком и улогом позоришта, савладавање техника за учење драмског текста напамет, увежбавање драмског покрета, вежбе мимике, пантомиме. Циљеви драмске радионице су реализовани кроз деци блиске и разумљиве књижевне текстове, махом оне који су обрађивани на часовима српског језика. Неки од драмских текстова који су увежбавани на часовима су: „Подела улога“, Гвидо Тартаља; “Пепељуга“, Александар Поповић; „Црвенкапа“, Браћа Грим (осавремењен,хумористички текст из приручника Драмске игре и покрет); “Спасавање Деда Мраза (према драмском тексту ученика Башић Вука); “Принц Растко – Свети Сава“ (према драмском тексту учитељице Ружице Младеновић, “Прва љубав“, Бранислав Нушић, “Два писма“, Александар Поповић). Ученици су се опробали и у улози водитеља, читали вести или се сналазили на задату ситуацију. У вежбама за развој говора коришћене су брзалице. Програм рада драмске секције имао је 7 тема: Игре у простору и покрету, Говорне игре, Рецитовање, Игре у дијалозима, Имитације, Рад на драмском тексту, Извођење драмског комада.

Ученици су у раду показали изузетну мотивисаност и таленат.Часове су са нестрпљењем ишчекивали,долазили костимирани ,увежбаних улога. Сваки час је имао своју причу и био за себе позоришна представа.У завршним приредбама за крај 4. разреда чланови драмске секције остварили су запажене улоге у додељеним драмским текстовима.

                                                                                                               Ружица Младеновић 

                                           СПОРТСКА СЕКЦИЈА

Секцију поха
ђа 12 девојчица и 12 дечака  у   непарној смени.
 Садржаји секције су:
-
вежбе брзине, снаге, издржљивости...
-
високи и ниски старт
-
провера брзине на краће и дуже стазе
- ме
ђуодељењско такмичење на јесењем и зимском кросу


                                                                   
                                    Весна Огњановић

            РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

У току године одржано је 36 часова. Ученици су имали вежбе изражајног рецитовања и читања по слободном избору рецитација и избору наставника.

Припремали су се за школско такмичење у рецитовању, као и за приредбу за крај школске године.

Број ученика који су редовно посећивали часове је седам, а њих четрнаест је повремено долазило.       

                                                                                                                   Весна Алић

                                           табеларни преглед

       (бројно стање ученика који похађају ваннаставне активности)

Назив секције разред Број ученика Име наставника
спортска 1. 18 Марија Божовић
музичка 1. 25 Зорица Пјешчић и Наташа Ђунисијевић
драмска 1. 35 Мирјана Стојановић и Душанка Бугариновић
Ликовна 1. 31 Весна Ристић и Оља Борковац
109
спортска 2. 42 Мара Новаковић, Пеђа Шућур
музичка 2. 7 Драгана Јевремовић
Вредне руке 2. 28 Тања Пешић, Љиља Главоњић
еколошка 2. 28 Љиља Праизовић
ликовна 2. 18 Наташа Чолић
123
ликовна 3. 34 Драгана Морача, Милица Љубенко, Милица Квргић
литерарна 3. 22 Јелена Ковачевић, Биљана Мунишић
драмска 3. 26 Драгана Ћурчић
82
ликовна 4. 30 Сања Сворцан, Ивана Васиљевић
рецитаторска 4. 12 Ана Лукић, Весна Алић
драмска 4. 56 Јелена Вучковић, Ружица Младеновић
Спортска 4. 24 Весна Огњановић
122
укупно 436

                   

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Садржаји ликовне секције су везани за учествовање на ликовним изложбама у школи и на ликовним изложбама ван школе , као и учествовање на ликовним такмичењима у организцији општинских, градских и међународних установа. Број чланова ликовне секције није константан, зависи од инспирисаности ученика одтеђеном ликовном темом. Заступљене су све ликовне технике. 

                               

У Патријаршији је патријарх Иринеј примио ученике ликовне секције  где су у ликовној радионици насликане 33 иконе на тему Христос – извор ссветлости.                              

Ученици ликовне секције  пропремили су приредбу поводом обележавања Дана независности, највећег грчког националног празника. Приредба је изведена у Хеленском фонду за културу. Ученици су насликали  манастире Свете горе и о сваком приредили најзначајније податке. Софија Царевић, уручила је свој рада представнику грчке амбасаде у знак неговања грчко – српског пријатељства. Ликовна изложба је предтављена као и самостална изложба Софије Царевић у кући краља Петра.                                                                                                                                                                                                           

                                                                   

                                                                     10709824 707806882635626 1765827088 o     FB IMG 1449383847782     Ljubav bojama dodiruje svet  007                        СлавицаТодорић

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА

            Математичка секција за ученике свих разреда одржава се од 10.октобра сваког понедељка у термину седмог часа између преподневне и послеподневне смене. Часови се одржавају у складу са могућностима доласка самих ученика будући да се термин поклапа са термином информатичке секције, али се ученици по договору појављују и у термину предвиђеном за допунску наставу, када се за то створе потребни услови.

            До сада је одржано 10 часова, при чему су највеће интересовање испољили ученици петог разреда (њих 8 који су најредовнији мада има и оних који дођу подстакнути радозналошћу). Треба напоменути притом да ученици који похађају ову секцију не морају имати одличан успех из математике, довољна је заинтересованост за математику као науку.

            На часовима до сада одржаним највише се радило на остваривању корелације градива обрађеног у оквиру редовне наставе математике, са предметима: историја, ликовна култура, музичко образовање и страни језици.

            Из историје: Рачунање времена код народа Месопотамије и Старог Египта, Математика Старих Грка, Чувени математичари – Архимед (стваралаштво и анегдоте), Еуклид, све о нули, све о јединици.

            Што се тиче ликовне културе и музичког образовања, ученици су имали прилику да погледају, а затим и са становишта математике коментаришу цртани филм дизнијеве продукције “Доналд у свету математике” (https://www.youtube.com/watch?v=EM9PjAORE84), који одлично осликава, на деци близак и схватљив начин, испреплетаност математике, архитектуре, музике и ликовне уметности.

            Од страних језика, посебна пажња посвећена је енглеском језику. Ученици су упознати са математичким терминима које су научили до сада, кроз самостално и заједничко решавање задатака формулисаних на енглеском језику.

Математичка секција наставила је и у другом полугодишту да се одржава несмањеним интензитетом, углавном понедељком у термину међусмене али и у договору са самим ученицима, како би се ускладили и са другим ваннаставним активностима.

Одржано је додатних 8 часова, са непромењеним бројем ученика, и даље највеће интересовање су показивали петаци. Са њима су обрађене занимљиве теме, размортени захтевнији задаци, али и теме које су сами ученици предложили, као што је Дирихлеов принцип и задаци који се применом истог могу решити.

Ученици су и самостално осмислили и реализовали плакате на теме које су обрађиване у току ове школске године (нпр. Скупови – операције и дефиниције), а обновљени су и неки стари, који су били оштећени. Такође, ученици су имали прилике и да изнесу своје предлоге за пројекат Цвет.                

                                                                                                             Ружичић Жана

У оквиру наставе биологије, у току школске 2016/17. године, ученике су окупљале две секције: Еколошка секција предвођена Нином Крстонијевић и  Еколошко-биолошка секција предвођена Нином Крстонијевић и Александром Блажић.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ

Еколошка секција у оквиру слободних активности окупља 15 ученика од петог до осмог разреда који показују нарочито интересовање за биологију, односно екологију. Чланови секције били су носиоци великог броја активности везаних за унапређивање еколошке свести ученика, али и наставника у школи.

Израдом еколошких паноа обележени су датуми значајни за екологију и заштиту животне средине: Екокалендар, Светски дан без аутомобила 22.09., натпис „Не бацај смеће“, Светски Дан заштите животиња, 04.10., Међународни Дан климатских промена 04.11., Светски дан борбе против сиде 01.12, Светски дан влажних станишта, 02.02., Светски дан вода, 22.03., Дан планете Земље, 22.04., Дани здравља, Дан биодиверзитета, 22.05., као и панои о занимљивостима из природе. Урађени су реферати о птицама урбаних екосистема, направљене су и хранилице за птице и урађен је пано са упутством за израду истих; израђени су панои о лековитим биљкама, биодиверзитету, проблему отпада и могућности рециклирања отпада као и пано са упутством за рециклажу старе хартије.    Израђена је листа могућности за штедњу воде у домаћинству.

Организовани су екоексперименти „Еколошка смог патрола“ којим је испитана загађеност локалног ваздуха и „Повратак на Земљу“ којим су ученици стекли увид у значај процеса разлагања у кружењу материје у природи.

Урађене су презентације којим је указано на важност тема као што су климатске промене, оштећење озонског омотача и друге последице које трпи цео живи свет, и омогућено упознавање са кључним идејама заштите животне средине.

На овај начин обезбеђена су и наставна средства коришћена на часовима редовне наставе, што је допринело истицању еколошких тема у настави биологије. Ученици су стекли сазнања о нарушавању еколошке равнотеже и потреби заштите животне средине, као и спремност да се у тој заштити ангажују и да се одговорно односе према средини у којој живе.

                      ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКО - БИОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ

Рад еколошко-биолошке секције обухватио је посете различитим манифестацијама које промовишу науку као и обиласке локалног окружења.

            Дана 18.11.2016 год. 30 ученика седмог и осмог разреда посетило је Међународни фестивал зелене културе („Green Fest“), који је одржан у Дому омладине у Београду, у оквиру кога су гледали еколошки филм „У трци за изумирањем“.      Уз врхунску опрему и технологију, уметнике и активисте, филм је ученицима открио до сада невиђене слике које показују степен угрожености врста и њиховог масовног изумирања.

            Дана 18.12.2016 год, 15 ученика шестог и осмог разреда посетило је Фестивал науке, које се и ове године одржавао на Београдском сајму. Основни циљ ове посете је да се наука приближи младима кроз различите експерименте и поставке, да пружи нов и инспиративан поглед на различите научне области, да пробуди интересовање и да укаже на важност науке и технологије у свакодневном животу. Ученици су уживали посматрајући експерименте из области биологије, хемије, физике, као и у новим сазнањима из друштвених научних грана, што је допринело мотивисању ученика да самостално истражују, испитују и закључују.

Дана 29.12.2016 год. екипа од четири члана (по један ученик петог, шестог, седмог и осмог разреда) учествовала је у Еко-квизу, у организацији Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ уз подршку Секретаријата за образовање и дечју заштиту Града Београда, а који се одржавао у просторијама дирекције ЈКП „Градска чистоћа“. Учествовањем у овом квизу ученицима је дата прилика да се такмиче и да покажу све оно што знају о рециклажи, екологији и правилном одлагању отпада, али и да за своје знање буду награђени. Циљ ове активности био је подизање нивоа свести младих суграђана о значају заштите животне средине и нивоа информисаности о рециклажи и екологији као и савладавању основе еколошког бонтона.

Дана 14.05.2017 год., 20 ученика учествовало је у традиционалној Београдској бициклијади. Циљ ове активности био је да промовише рекреацију и здрав живот, да укаже да вожња бицикла осим што доприноси јачању здравља, доприноси и смањењу саобраћајних гужви, а самим тим и чистијем ваздуху у граду.

У периоду од 01. априла до 30. маја, организовано је неколико обилазака школског и ширег окружења, Кошутњака и Аде Циганлије у циљу приказа примера загађивања и заштите животне средине као и фотографисања црних еколошких тачака, што је документовано презентацијама на редовним часовима биологије у осмом разреду.

Александра Блажић

 ДРАМСКА СЕКЦИЈА

             У септембру 2017. године одржана је аудиција за пријем нових чланова у Драмску секцију. На аудицију се пријавило више од педесет ученика, од којих је изабрано двадесеторо најбољих, који су учествовали у припреми приредбе за Дан школе.

            У октобру је одржана приредба под називом „Заједно смо и лепши и јачи“ коју су ученици припремили заједно са наставницом Браниславом Црноглавац.

 У децембру су почеле припреме за приредбу поводом школске славе Светог Саве.

           27. јануара одржана је приредба под називом „Љубав, вера и нада“ коју су припремили ученици са наставницама Марином Стојановић и Тијаном Вучић.

          У току школске године одржани су сви планирани часови драмске секције.

Марина Стојановић и Тијана Вучић

       

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

Све секције које произилазе из наставе српског језика, имају посебно место у школским активностима. Оне захтевају систематичан и креативан рад професора, као и огроман ентузијазам у ангажовању савременог ученика. Потребан је велики напор и воља да се развија и негује љубав према језику и литерарном стваралаштву. У времену када млад човек све мање чита, изузетно је тешко оформити било коју језичку секцију.

Рад литерарне секције подразумева:                                                                            

- формирање групе за рад                                                                                                                                                               - упознавање са циљевима и задацима                                                                                                                    - избор тема                                                                                                                                                           - практичне вежбе                                                                                                                                         - разговори, припреме, прикупљање података из различитих медија                                                                                                                                                                                                                                                                                            - прикупљање ученичких радова                                                                                                                                   - разговор о достављеном материјалу                                                                                                                                     - учешће на литерарним конкурсима

Литерарна секција“ нема стални састав, а чланови су сви заинтересовани за одређену тему или конкурс. Често се, на предлог педагошко-психолошке службе Школе, позивају и родитељи и запослени да узму учешће у појединим активностима, како би својим ангажовањем послужили као добар пример деци.

У току године организовали смо  литерарне конкурсе. Они су послужили као пратећа активност драмској и ликовној секцији у припреми програма поводом прославе Дана школе и школске славе Светог Саве.

Прва тема била је „ Заједно смо и лепши и јачи “. Циљ нам је био да освестимо код наших ученика однос према вршњачком насиљу. Ова појава је у великој мери присутна у основношколском узрасту, а деца често нису свесна вербалног, електронског, физичког и многих других облика насиља. Добитник прве награде за ученике млађих разреда је Ана Савић 4/2, а међу ученицима старијих разреда Стеван Стојановић 6/1.

Тема литерарног и ликовног конкурса организованог поводом прославе Светог Саве била је „Љубав, вера, нада“. Прву награду међу млађим ученицима освојила  је Марија Стојановић 2/7, а међу старијима Јован Томић 5/3. Чини се да је о првом српском просветитељу већ све речено, али сваке године поједини ученици изненаде својом креативношћу, свежим идејама и другачијим погледом на познате историјске околности и личности.

                                                           Мирјана Гобељић

„ИСТОРИЈА У СЛИКАМА“

   Секција „Историја у сликама“ окупља ученике од петог до осмог разреда, а воде је наставници историје Милан Сретић, Ана Поповић и Жељко Тубић.

   Циљ секције је да, поред основног разумевања историјских догађаја, појава и процеса ученици упознају и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и упознају се са културом,традицијом и обичајима Србије али и других народа значајних за развој цивилизације.

   Током првог полугодишта школске 2016/17. године ову секцију похађало је 19 ученика. На часовима секције акценат је стављен на подстицање ученичке радозналости и њихово истраживање у оквиру тема које су обрађиване. На основу истражених тема ученици су уз помоћ наставника осмишљавали и израђивали паное и на тај начин представљали резултате свог рада. Током првог полугодишта посебно интересовање за рад у секцији показали су ученици петог разреда који су обрађивали теме из Грчке митологије и Старог истока. Ученици осмог разреда обележили су 27.јануар, дан Светог Саве израдом и презентацијом паноа посвећеном животу и значају првог српског архиепископа.

    На почетку другог полугодишта ученици 7.разреда обележили су државни празник 15.фебруар- Сретење, дан подизања Првог српског устанка 1804.године и дан доношења првог српског устава 1835.године..

Чланови секције су 6.априла обележили дан напада Немачке на Југославију 1941.године и почетак Другог светског рата у Југославији. Тога дана чланови секције 5. и 8. разреда су заједно са свим осталим ученицима 8. разреда присуствовали предавању Александра Диклића, аутора књиге Београд - вечити град , које је одржано у нашој школи.

     У мају су ученици осмог разреда радили презентације којима је обележен Дан победе над фашизмом- 8.мај, а у јуну су ученици 6.разреда припремали и излагали радове на тему Косовског боја, који се обележава 28.јуна.

РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО

Ракетно моделарство као слободна активност у првом полугодишту радила је у отежаним условима, проблематично је усклађивање времена рада са члановима. Простор је углавном заузет редовном наставом, а велики проблем је недостатак адекватног алата и прибора. Како се ова активност спроводи као теориско-практична обука, теориски део је одрађен углавном кроз редовну наставу јер је неопходан за рад теста на такмичењу. Практични део се одвија према расположивом простору и времену.

У предходном периоду, 23.10.2016. секција је учествовала на митингу ракетног моделарства основних школа „ Београдски космодром“ у организацији ВСБ. Митинг је био такмичарског духа али и популаризација ове техничко спортске дисциплине. Моделе за такмичаре обезбедио је ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ БЕОГРАДА. Секција је пријавила осам ученика, од тога на такмичење је изашло пет ученика. У великој конкуренцији, освојена су дв трећа места. Такмичари су добили пригодне поклоне а за освојена места дипломе и медаље.

  У другом полугодишту чланови секције припремају се за школско, а потом за општинско такмичење. Школско такмичење биће одржано крајем фебруара. Такмичење ће се одржати у теориском делу израда теста и практичном делу лансирање модела, а пласман према пропозицијама могу остварити три најбоља такмичара која стичу право да учествују на општинском такмичењу.

У другом полугодишту чланови секције су се припремали за  школско, а потом за општинско такмичење. Школско такмичење одржано је 20.фебруара.

УЧЕСНИЦИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА, одржаног 11. Марта 2017.године у ОШ  „Браће Јерковић“у Железнику:

1.Вишња Божовић Vразред

                  2. Катарина Бошњак Vразред

                  3. Андреј Гргур Vразред  - освојено 2.место

УЧЕСНИЦИ ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА

Такмичење одржано 26. marta 2017.године у ОШ  „Скадарлија“

 1. Андреј Гргур Vразред  - освојено 10.место од 35 учесника

                                                                                                 Зоран Гргур

БРОДО МОДЕЛАРСТВО

    У другом полугодишту чланови секције су се припремали за  школско, а потом за општинско такмичење. Школско такмичење одржано је 20.фебруара.

УЧЕСНИЦИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА,одржаног 11. Марта 2017.године у ОШ  „Браће Јерковић“ у Железнику:

1.Милица Ђорђевић VI разред – освојено 3.место – похвала -

                  2.Ђукић Урош VII разред – освојено 2.место

УЧЕСНИЦИ ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА,

Такмичење одржано 26. marta 2017.године у ОШ „Скадарлија“

1.Ђукић Урош VII разред – освојено 7.место од 45 учесника

          НЕБОЈША МИЛЕНКОВИЋ

АУТО-МОТО МОДЕЛАРСТВО

        У другом полугодишту чланови секције су се припремали за  школско, а потом за општинско такмичење. Школско такмичење одржано је 20.фебруара.

УЧЕСНИЦИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА,одржаног 11. Марта 2017.године у ОШ „ Браће Јерковић“у Железнику:

1. Ања Лујић VIIразред

                  2. Лили Миленковић VIIразред – освојено 1.место

УЧЕСНИЦИ ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА

Такмичење одржано 26. marta 2017.године у ОШ  „Скадарлија“

1.Лили Миленковић VIIразред – освојено 7.место од 54.учесника   

                                                                                        СНЕЖАНА ЈОЦИЋ

ПАПИРНО МОДЕЛАРСТВО

        У другом полугодишту чланови секције су се припремали за  школско, а потом за општинско такмичење. Школско такмичење одржано је 20.фебруара.

УЧЕСНИЦИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА, одржаног 11. Марта 2017.године у ОШ  „Браће Јерковић“ у Железнику:

1.Уна Мутапчић V разред

2. Катарина Рашковић VI разред

                                                                                               Душко Гаврић

           

САОБРАЋАЈНА  СЕКЦИЈА

Од почетка школске године у нашој школи организује се САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА за све ученике који желе да унапреде своју саобраћајну културу и да се такмиче у познавању саобраћаја. Саобраћајна секција организује се за ученике од 5. до 8. разреда.

-Корисно и потребно што се научи на овој секцији:

1.Опрема и делови за бициле

2.Алат за поправку бицикла

3.Како скинути и заменити задњи точак на бициклу

4.Како закрпити гуму на бициклу

5.Како подесити кочнице

-Посебна тема је учествовање у саобраћају:

1.Саобраћајне раскрснице

2.Знаци и њихово значење

-Коришћење програма за сабраћајно тестирање

У другом полугодишту чланови секције припремају се за школско, а потом за општинско такмичење. Школско такмичење било је одржано крајем фебруара,а општинско  у априлу. Такмичење је било у теоријском делу израда теста из познавања саобраћајних прописа и практичном делу, вожња бицикла на полигону.

                                                                                                    Весна Игњатовић

РОБОТИКА

Обуци , у оквиру акције БИТКА ЗА ЗНАЊЕ,за као носилац пројекта наше школе учесвовала је Весна Игњатовић,наставница техничког и информатичког образовања. Програм је организовао Фонд Б92,уз подршку Министарства просвете и телекомуникација.Школа је добила пет робота Мботова,уз које ће ученици од петог до осмог разереда овладати основама програмирања и ући у свет модерних технологија.

                                 

(обука одржана у просторијама Културног центра Рекс – Дорћол- 20-23.Фебруар 2017.године)

Такмичења:

On-line задаци :

1.Мина Игњатовић 8/1 - 3. НАГРАДА

2.Стева Стевановић 6/1

3.Душан Јовановић 7/1-1. НАГРАДА

4.Андреј Андрић 7/1-2. НАГРАДА

5.Никол Чубрило 8/1-4. НАГРАДА

Физичко коло одржано је 27.маја на 21.локацији у 19 градова и то је била друга фаза такмичарске лиге КОД играња у којој је учествовало 1000 учесника из 334 основне школе из свих делова Србије.Наша школа је освојила 6.место.Наставни алат, 5. МБот-ва остају у трајном власништву школе.

Весна Игњатовић

МАЛИ ФУДБАЛ И ОДБОЈКА

            Секција обухвата рад  на психо-моторичком као и техничко-тактичком-кондиционом развоју деце узраста од 11-14год. Секција се одржава једном недељно (36 часова годишње ) у зависности од календара такмичења број одржаних тренинга се повећава у току недеље. План и програм рада су у потпуности реализовани. Секција  обухвата сву заинтересовану децу ( мали фудбал 40 дечака и девојчица)  а број се мењао у зависности од слободног времена деце и тренутног интересовања. За одбојку је такође број променљив (12-15 дечака). Постигнути резултати у овој шолској години су:

На општини у Малом фудбалу изашло је 20 ученика, 10 дечака и 20 девојчица, дечаци 7-8. разред заузели су III МЕСТО на општини . Девојчице 7- 8. разред заузели су  III МЕСТО на општини, девојчице 5- 6. разред II МЕСТО на општини.  На општини у Одбојци дечаци 5-6 разред заузели су  II МЕСТО.

               

                                                                                                     Бугарчић  Милија  

КОШАРКА, ОДБОЈКА, СТОНИ ТЕНИС

            Секција обухвата кошарку за дечаке од петог до осмог разреда, одбојку за дечаке од петог до осмог разреда и стони тенис за дечаке и девојчице од петог до осмог разреда. Рад у оквиру секције усмерен је на психо-моторички развој као и на техничко-тактичку обуку деце. Секције се одржавају једном недељно (36 часова годишње )  у зависности од календара такмичења број одржаних тренинга се повећава у току недеље. Обухвата сву заинтересовану децу за кошарку, одбојку и стони тенис. Кошарка обухвата 40 дечака и девојчица с тим што се број мења у зависности од слободног времена деце и тренутног интересовања. Одбојка броји 12-15 дечака, такође, број је променљив. Стони тенис похађа 10 дечака и девојчица. Постигнути резултати у овој шолској години су:

            На општинском првенству у кошарци изашло је 40 ученика, 20 дечака и 20 девојчица. Дечаци 5-6. разред заузели су I МЕСТО на општини. На градском такмичењу у стоном тенису девојчица Катарина Бањац освојила је прво место, а на државном првенству  III МЕСТО. На општинском такмичењу из одбојке дечаци 5-6. разред заузели су  II МЕСТО.

                                                                                                         Стевановић Горан 

         ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА

Током школске 2016/2017. године одржао сам по 30 часова секције са ученицима петог, шестог, седмог као и ученицима осмог разреда, што сам евидентирао и у књигама секција за те разреде. Такође, у тим књигама сам евидентирао и присуство ученика као и теме које смо обрађивали на секцији.

Са ученицима петог разреда смо обрадили неколико главних тема: хардверске и софтверске компоненте рачунарског система као и сам оперативни систем; Рачунарске комуникације; Команде ДОС-а; Апликативни програм Microsoft Word.

Са ученицима шестог разреда смо обрадили неколико главних тема: Бројевни системи и кодови; Основни елементи програмског језика Visual Basic; Израда задатака и примери у програмском језику Visual Basic.

Са ученицима седмог разреда смо обрадили неколико главних тема: Електронске комуникације; Дигиталне библиотеке; Обрада звука; Обрада видео записа; Рад и инсталација оперативног система Linux (UbuntuMandriva); Рад са низовима, циклусима у програмском језику Visual Basic.

Са ученицима осмог разреда смо обрадили неколико главних тема: Рад у програму Microsoft Excel; Рад у оперативном систему Linux (Ubuntu) са програмима LibreOffice Writer, Calculator, Impress и практично упоређивање овог оперативног система са Windows-ом као и Office пакетом; Интернет; Рад са ХТМЛ-ом; Рад са Visual Basic-ом.         

                                                                                     Јовановић Милутин

СЕКЦИЈА ЈАПАНСКОГ ЈЕЗИКА

            Заинтересовани ученици петог разреда похађају секцију јапанског језика коју је школа покренула у сарадњи са Амбасадом Јапана у Републици Србији. На завршној церемонији пројекта ширења јапанског језика под покровитељством компаније Мицубиши учествовали су чланови секције наше школе на којој су се дружили са амбасадором Јапана и поклонили му своје радове.

                                                                                                                  japan 2

            

                                            табеларни преглед

       (бројно стање ученика који похађају ваннаставне активности)

Назив секције разред Број ученика Име наставника
ликовна 5-8. 50 Славица Тодорић
математичка 5. 8 Жана Ружичић
еколошко-биолошка 5-8. 15 Александра Блажић, Нина Крстонијевић
драмска 5-8. 20 Марина Стојановић, Тијана Вучић
литерарна 5-8. 10 Мирјана Гобељић
Јапански језик 5. 7 Ивана Којић
историја у сликама 5-8. 19 Ана Поповић, Жељко Тубић, Милан Сретић
информатичка 5-8 15 Милутин Јовановић
ракетно моделарство 5-8. 8 Зоран Гргур
бродо моделарство 5-8. 4 Небојша Миленковић
Фото и видео стваралаштво 5-8. 5 Душко Гаврић
саобраћајна 5-8. 3 Весна Игњатовић
мали фудбал 5-8. 40 Милија Бугарчић
одбојка 5-8. 15 Милија Бугарчић
5-8. 15 Горан Стевановић
Стони тенис 5-8. 10 Горан Стевановић
Кошарка  5-8. 40 Горан Стевановић
Гимнастика 1-8. 20 Верица Попов
Кошарка 5-8. 20 Весна Јовановић
Мали фудбал 5-8. 20 Весна Јовановић
укупно 344

                   

Бројач посета

1017546

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31