Главни мени

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Професионална оријентација је стручни поступак помоћи појединцу да направи адекватан избор школе или занимања у односу на своја знања, способности и вештине и да га усклади са потребама тржишта рада. Поступак професионалне оријентације подразумева тимски рад психолога, педагога, предметних наставника и управе школе.

У нашој школи се програм професионалне оријентације спроводи у свим разредима кроз различите активности, али се, разумљиво, највише ангажујемо око професионалне оријентације ученика осмог разреда. У првом полугодишту у свим одељењима осмог разреда психолог школе ће одржати предавање током којег ће информисати ученике о образовној мрежи: врстама школа, образовним профилима, занимањима за које оспособљавају, проходности за даље школовање, као и свим елементима технике уписа. Објасниће им који су то кораци који воде до промишљеног и успешног избора школе и занимања. Током другог полугодишта предузимају се следеће активности: анкета о професионалним намерама, психолошко тестирање општих и посебних способности и мотивације ученика и индивидуално саветовање у педагошко-психолошкој служби.

ПРОМИШЉЕНО ДО ОДЛУКЕ

-за будуће средњошколце-

Налазиш се пред избором средње школе и занимања. У данашње време први избор занимања не мора да буде избор за читав живот, али та одлука, коју ћеш донети на крају 8. разреда, свакако ће утицати на твој живот барем у наредних неколико година, а може да утиче и на даље одлуке у вези са твојим образовањем или каријером. Зато одлуку треба донети промишљено и стрпљиво.

Занимања има много. Свако од нас може бити успешан у већем броју занимања. Како онда донети добру одлуку? Пут до избора школе или занимања може се поделити на неколико корака:

 1. ИНФОРМИСАЊЕ

Потруди се да боље упознаш себе, своје склоности, интересовања, способности, особине личности. Информиши се о већем броју занимања, њиховој перспективи, условима рада, активностима које се обављају у тим занимањима, школама које образују за та занимања, и др.

Детаљно се информиши!

ИЗВОРИ ИНФОРМАЦИЈА:

 • чланови породице-они те добро познају, могу ти помоћи не само информацијама о занимањима и школама, него и у сагледавању твојих особина, склоности и способности.
 • вршњаци и другови из средњих школа-могу да ти пренесу своја искуства
 • наставници и одељењске старешине-могу да ти пруже корисне информације о средњим школама, као и о занимањима у којима се користе знања из предмета који предају
 • школски психолог и педагог-информисаће те о школама, уписним активностима и помоћи тикроз предавања, тестирања и саветодавни рад, да донесеш одлуку
 • психолози у Националној служби запошљавања
 • средства јавног информисања-телевизија, штампа
 • сајмови образовања
 • средње школе и предузећа
 • сајтови школа и специјализовани сајтови из области професионалне оријентације

КОРИСНЕWebАДРЕСЕ:

http://www.upis.mp.gov.rs

http://srednjeskoleusrbiji.kreni.com

http://srednje-skole.yuportal.com

http://poslovi.infostud.com/info/opisi-zanimanja/

http://www.nsz.gov.rs/page/services/sr/planiranjekarijere/vodic.html

www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

http://www.google.rsукуцати -опис занимања-, па навести занимање

2. СКЛОНОСТИ И ИНТЕРЕСОВАЊА

Сваки човек у занимању проведе највећи део свог живота - 40 година ×5 дана недељно ×8 сати дневно. Зато је важно да ти посао који ћеш једног дана обављати причињава задовољство. Да би се то десило потребно је да радиш посао за који показујеш одређене склоности и интересовања.

Размисли:

-          шта све волиш да радиш и шта ти причињава задовољство

-          анализирај које предмете и школске активности највише волиш

-          који су то садржаји које су ти били лаки и занимљиви за учење

-          чиме волиш да се бавиш у слободно време

-          која су три твоја најочигледнија интересовања.

Поразговарај о томе  и са онима који те добро познају-родитељима, друговима.

На основу свега овога пробај да издвојиш што већу групу занимања за које показујеш склоности и интересовања.

3. СПОСОБНОСТИ

Људи се разликују не само по интересовањима, него и по способностима тј. могућностима да успешно обављају неке активности и послове.

Успех у обављању различитих послова зависи од способности. Свако од нас је способан да обавља већи број занимања. Али, веома је важно да избор занимања буде у складу са сопственим способностима. Ако изаберемо занимање чији су захтеви већи од наших способности, успех на послу, а и задовољство послом (и собом) биће мало. Ако су захтеви посла мањи од наших способности, посао нам неће представљати ни изазов ни задовољство. Само ако изаберемо занимање које је у складу са нашим способностима, можемо, уз залагање, имати успеха и задовољства у раду.

Покушај да сагледаш своје способности, размисли које од доле наведених способности су у већој мери изражене код тебе, присети се свега што радиш брзо, тачно и лако. Консултуј се са родитељима, наставницима, друговима.

Неке од способности важних за избор занимања:

СНАЛАЖЕЊЕ СА РЕЧИМА-способност да памтимо и разумемо речи, смисао реченица и текстова, да се лепо и лако изражавамо у говору и писању, употребљавајући велики број речи.

Сналажење са речима је потребно: новинарима, водитељима, правницима, психолозима, наставницима, васпитачима, економским и правним техничарима, туристичким радницима и другим занимањима где је усмено и писано изражавање битно за рад.

СНАЛАЖЕЊЕ СА БРОЈЕВИМА-способност да изводимо једноставне рачунске радње, да уочимо и разумемо односе међу величинама (бројевима, мерама).

Ова способност је потребна математичарима, информатичарима, физичарима, хемичарима, електротехничарима, грађевинским техничарима, инжењерима, трговцима, конобарима, економским и финансијским техничарима...

СХВАТАЊЕ НАЧИНА РАДА МАШИНА И УРЕЂАЈА-способност да разумемо како раде машине и уређаји, схватимо принципе механике (да решавамо теоријске и практичне задатке), да уочимо како да користимо алате или поправимо квар на некој машини или уређају.

Ова способност је важна машинским инжењерима, техничарима, аутомеханичарима, електротехничарима, грађевинским, саобраћајним техничарима, возачима и другима који управљају или одржавају машине и уређаје.

СХВАТАЊЕ ОДНОСА У РАВНИ И ПРОСТОРУ-способност да сагледамо односе делова и целине у равни, да замишљамо тродимензионални изглед предмета, њихов изглед под различитим углом гледања и у различитим положајима, да дводимензионални приказ (скица, мапа, цртеж) замислимо у простору, да можемо цртеж да замислимо као предмет, да се сналазимо у простору.

Ова способност је потребна: архитектама, грађевинским техничарима, инжењерима, дизајнерима, зубним техничарима, зидарима, столарима, браварима, кројачима, возачима, ауто-лимарима...

СПРЕТНОСТ РУКУ И ПРСТИЈУ-омогућава нам да брзо и прецизно изводимо усклађене покрете руку и прстију, састављамо и растављамо делове предмета и рукујемо ситним предметима.

Спретност руку и прстију потребна је зубним техничарима, прецизним механичарима, оптичарима, електроничарима, механичарима, инсталатерима, конобарима, посластичарима, фризерима, кројачима, златарима ...

СНАЛАЖЕЊЕ СА ЉУДИМА-омогућава нам да разумемо понашање, мотиве и емоције других људи и да се лакше сналазимо у различитим ситуацијама са другим људима.

 Ова способност је потребна васпитачима, наставницима, лекарима, медицинским техничарима, педагозима, психолозима, новинарима, туристичким радницима, службеницима на шалтерима, продавцима, менаџерима...

  Свако има „јаке“ и „слабе“ стране. Кад спознаш своје, учинио си важан корак на путу до правог избора.

4ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ

Неке особине личности посебно су важне за одређена занимања.

Тако су:

за занимања лекара, психолога, медицинског техничара, социјалног радника важне следеће особине: саосећајност, спремност да се пружи помоћ, топлина, стрпљивост са људима, поверење, савесност, сталоженост.

-за занимања продавца, фризера, конобара, козметичара, туристичког техничара важне особине би биле: љубазност, друштвеност, отвореност према људима, лако успостављање контакта, услужност, стрпљивост са људима, уредност.

-за занимања економски техничар, пословни администратор, оператер на рачунару, пословни секретар... пожељне особине су тачност, уредност, организованост, темељност, прецизност, љубазност. 

-за електротехничара, машинског, грађевинског техничара, инжењере важне особине личности су, нпр: промишљеност, прецизност, самодисциплина, организованост.

-за дизајнере, сликаре, вајаре, глумце, музичаре, модне креаторе потребне су особине: маштовитост, наклоност према лепом, самодисциплина, самосталност, истрајност, истраживачка радозналост.

-за занимања ватрогасца, полицајца, официра, криминалистичког инспектора потребне су храброст, промишљеност, одлучност, поузданост, савесност, сталоженост, присебност, динамичност.

Размисли о својим особинама. Постави себи, а и другима који те добро познају (родитељи, браћа, сестре, пријатељи, наставници) нека од наредних питања. Упореди њихове и своје одговоре, своју слику о себи и њихово мишљење о теби. Можда ћеш доћи до неочекиваних сазнања!

 • Ø  да ли волим да организујем своје активности
 • Ø  волим ли да организујем активности других људи
 • Ø  одустајем ли од плана или сам истрајан/на кад наиђем на тешкоће и препреке
 • Ø  да ли своје послове обављам темељно, систематично
 • Ø  да ли размишљам о последицама пре него што почнем нешто да радим
 • Ø  да ли сам особа која воли да је у покрету
 • Ø  да ли лако успостављам контакт са другим људима
 • Ø  како бих себе описао/ла? Као особу која воли да се:Ø  имам ли стрпљења за друге људе, да ли водим рачуна о осећањима и потребама других
  • §  дружи са пробраним кругом пријатеља
  • §  креће у што ширем кругу људи  и стално стиче нова познанства
 • Ø  да ли се трудим да помогнем другима
 • Ø  шта ме боље описујеØ  да ли волим да обраћам пажњу на детаље
  • §  често реагујем нагло, импулсивно, под утицајем осећања
  • §  углавном могу добро да се контролишем, реагујем мирно и сталожено
 • Ø  волим ли да сазнајем нове ствари, да разматрам нове идеје
 • Ø  имам ли често иницијативу

Треба да знаш да се многе особине током живота могу развијати под утицајем активности које обављамо и средине у којој се крећемо. Обликује их и занимање које изаберемо. И ти можеш да развијеш неке особине које сада не поседујеш. Важно је знати каква си особа сада, чему тежиш, који су ти циљеви.

5. ЗДРАВЉЕ И КОНСТИТУЦИЈА

За велики број занимања нису потребни неки посебни телесни и здравствени предуслови. Међутим, за нека занимања су неопходне одређене телесне и здравствене карактеристике и њихово присуство се проверава лекарским прегледима. То је важно зато што нека занимања није могуће или је ризично обављати ако се не поседују одређене здравствене карактеристике или су нека здравствена стања контраиндикација (сметња, препрека) за рад у неким занимањима. Тако нпр. онај ко је алергичан на хемикалије не може да ради као хемијски лаборант, ко не разликује боје не може да буде професионални возач, особе које болују од астме не могу да обављају послове у условима загађености ваздуха, у занимањима која укључују рад са бојама, лаковима...

Зато је потребно да се особе које болују од одређених хроничних болести, које имају нека телесна оштећења, обрате специјалистима медицине рада јер су они стручњаци за телесне и здравствене захтеве, као иза медицинске контраиндикације.

6. НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ У ИЗБОРУ ШКОЛЕ И ЗАНИМАЊА

УПИСАЋУ СЕ У НАЈБЛИЖУ ШКОЛУ

Добро је да се не губи много времена у превозу од и до школе, али то није пресудно. За избор школе постоје много важнији разлози.

ИДЕМ ТАМО ГДЕ ИДЕ И МОЈЕ ДРУШТВО

И у новој школи ћеш стећи другаре, а старо друштво можеш да виђаш у слободно време. Школа која  одговара неком твом другу или другарици, не значи да одговара и теби.

УПИСАЋУ СЕ У ОВУ ШКОЛУ ЈЕР ЈЕ ПОПУЛАРНА ИЛИ ШКОЛУЈЕ ЗА ЗАНИМАЊА КОЈА СУ ДОБРО ПЛАЋЕНА

Популарност је често пролазна. Може да се догоди да занимање које је данас у моди или добро плаћено, за неколико година буде у обрнутој ситуацији.

УПИСАЋУ СЕ БИЛО ГДЕ ЈЕР ИМАМ СЛАБ УСПЕХ

И са мањим бројем бодова могуће је бирати између више опција. Нарочито такви ученици треба да узму у обзир тзв. дефицитарна занимања, тј. занимања која се траже на тржишту рада. Ученици их често одбијају јер то нису популарна занимања, али су могућности запослења у тим занимањима веће. То су, на пример следећа занимања: фасадер, столар, пекар, тапетар, армирач-бетонирац, и др.

САМО ЈЕДНА ШКОЛА ДОЛАЗИ У ОБЗИР, О ДРУГИМ ШКОЛАМА НЕ РАЗМИШЉАМ

Поред првог избора школе или занимања важно је да имаш и резервне изборе због ограниченог броја места. Сети се да свако може бити успешан у више занимања.

ИЛИ ЋУ СЕ УПИСАТИ ТАМО ГДЕ ЖЕЛИМ ИЛИ НИШТА

Можеш остати испод црте због пола поена или мање. И зато је важно да имаш резервне варијанте. Занимања има много и могуће је наћи слично занимање ономе које представља твоје основно опредељење. Зато би требало да на листу жеља упишеш више образовних профила или школа јер ћеш на тај начин спречити да се нађеш у тешкој ситуацији ако не „прођеш“ ни у једну школу, а моћи ћеш да се упишеш у школу која, можда, није твој први избор, али је довољно слична томе.

НЕПОЗНАВАЊЕ ЗАНИМАЊА

Занимање које желимо морамо познавати детаљно и свестрано. У томе ти могу помоћи описи занимања које можеш наћи на одређеним сајтовима (нпр.http://www.google.rsукуцати -опис занимања-, па навести занимање) или се распитати у педагошко-психолошкој служби школе.

КОЈЕ ВРСТЕ ШКОЛА ПОСТОЈЕ?

Постоје три основна типа средњих школа:

v  гимназије

v  средње стручне школе

v  школе за ученике са посебним способностима

ГИМНАЗИЈЕ

Гимназије су школе које не оспособљавају за занимање, већ припремају ученике за даље школовање на факултетима или високе школе струковних студија.

Постоје следећи типови гимназија:

 • Ø  гимназије са смеровима

-друштвено-језички (већи број часова посвећен је страним језицима и садржајима друштвених наука)

-природно-математички (већи фонд часова посвећен је предметима природних наука)

 • Ø  гимназије општег типа (приближно су подједнако заступљени предмети друштвених и природних наука)
 • Ø  војна гимназија
 • Ø  гимназије за ученике са посебним способностима

-Филолошка гимназија

-Математичка гимназија

-Спортска гимназија

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

То су школе које оспособљавају за разна занимања, али дају и могућност за наставак школовања на факултетима и високим школама струковних студија. Школовање траје три или четири године, зависно од образовних профила, с тим што директну проходност за наставак школовања имају само четворогодишњи профили.

Трогодишње школовање-оспособљава за средње сложене послове разних подручја рада – за производне делатности, услужне, за рад у области здравства... То су нпр. занимања: мушки, женски фризер, трговац, масер, неговатељица, возач...

Четворогодишње школовање-то су широки образовни профили који оспособљавају за обављање сложенијих послова за већи број сродних занимања. Тако нпр. економски техничар може да ради као оператер платног промета, благајник, књиговођа-контиста, и др.

ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА

Поред већ наведених гимназија за ученике са посебним способностима, у групу ових школа спадају и уметничке школе: музичке, балетске школе и уметничке школе ликовне области (школе за дизајн и уметнички занати).  За упис у ове школе потребно је положити пријемни испит који се организује у тим школама.

КОНКУРИСАЊЕ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Сви подаци потребни за упис у средње школе могу се наћи у Конкурсу за упис у средње школе, који се обично објављује у мају. Календар уписних активности и остале информације важне за упис моћи ћете да погледате на сајту школе, као и у школи, у нашем Кутку за професионалну оријентацију.

Пре маја можеш да погледаш Конкурс из претходне године, а онда проучи и нови Конкурс.

У Конкурсу можеш да сазнаш о:

 • образовним профилима и типовима гимназија
 • броју ученика предвиђеном за упис
 • општим и посебним условима за упис
 • критеријумима уписа
 • роковима уписа

  

Бројач посета

1629025

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30