Главни мени

Обавештење о упису првака

У први разред уписују се деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 31.08.2017. Провера спремности за полазак у школу ове деце обавиће се до августа 2023. године код психолога школе.

Упис у први разред школске 2023/24. године обављаће се електронским путем, преко портала еУправе.

Aпликација за електронско заказивање термина за тестирање будућих ученика првог разреда родитељима ће бити доступнана порталу Е управе од 20. марта до 31. маја 2023. године. Молимо вас да податке у апликацији попуњавате ћириличним писмом. 

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, или за то нема техничке могућности, секретар ће, у име родитеља, заказати термин кроз апликацију. Том приликом, потребно је лично доћи, у канцеларију секретара школе сваког радног дана у периоду од 09.00 до 13.00 часова и понети са собом свој и јмбг детета.

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 3. априла до 31. маја 2023. године. Истог дана ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе документе у папирном облику, осим личне карте, уз информацију о јединственом матичном броју детета. Потврде о обављеном обавезном здравственом прегледу прибављају се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да родитељ или други законски заступник о томе донесе потврду у школу.

Министарство просвете обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у основну школу. Сва питања у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон 011/7350-557.

Упис у боравак

У продужени боравак се могу уписати ученици првог разреда до попуне два одељења.

Пријављивање за продужени боравак обавља се у току заказаног термина за тестирање (претходно учињеног преко портала Е-управе) предајом свих потребних докумената за упис у продужени боравак. Потребна документа су потврде о запослењу оба родитеља који заједнички врше родитељско право, односно само једног родитеља који самостално врши родитељско право уз подношење доказа (фотокопија пресуде о разводу брака или документа из кога се види да родитељ самостално врши родитељско право). Потврде о запослењу не смеју бити старије од 01.02.2023. године. На основу уредно предате документације формира се ранг листа према редоследу Е-уписа у складу са заказаним термином за тестирање. Упис у продужени боравак вршиће се по наведеним критеријумима и редоследу пријављивања до попуне две групе. У боравак ће бити уписани само ученици који на дан тестирања имају потпуну документацију до попуне две групе.

Изузетно, према члану 60. Статута школе, предност при упису у продужени боравак могу остварити деца, односно ученици чији се родитељ/дзз сам стара о детету због тога што је други родитељ преминуо, или је непознат, односно лишен родитељског права судском одлуком. Документа која се том приликом предају су извод из матичне књиге умрлих или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим, извод из матичне књиге рођених за дете када родитељ није познат, односно судска одлука којом је други родитељ лишен родитељског праваПредност при упису оствариће само она деца, односно ученици чији родитељи/дзз предају уредну документацију из претходног става (као и потврде о запослењу) оног дана када је заказано тестирање и Е-упис.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИПАДНОСТ ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

УЛИЦЕ: АЉЕХИНОВА, АНЕ АХМАТОВЕ, АНТОНА АШКЕРЦА, АРХИМАНДРИТА ГЕРАСИМА ЗЕЛИЋА, БИТОЉСКА, БОРОВА, БРЕЗА, БРЕХТОВА, ВАСИЛИЈА ИВАНОВИЋА, ВЕНЧАЧКА, ВИНОГРАДИ, ВИНОГРАДСКИ ВЕНАЦ, ВЛАДИМИРА ДУЈИЋА, ЕМИЛА ЗОЛЕ, ЖИТОМИСЛИЋКА, ЈАБЛАНИЧКА, ЈАСЕНОВА, КАДИЊАЧКА, КЕДРОВА, КЕСТЕНОВА, КОПАОНИЧКА, КОСМАЈСКА, КОТОРСКА, ЛИПА, ЛИПАР, ЉУБИЊСКА, ЉУБИЦЕ ИВОШЕВИЋ-ДИМИТРОВ, МОЈКОВАЧКА, ОМОРИКА, ПАРТИЗАНСКЕ ВОДЕ, ПЕТЕФИЈЕВА, ПЛАТАНА, ПРИШТИНСКА, САНЏАЧКА, СЛОБОДАНА АЛИГРУДИЋА, СЛОБОДАНА ПЕРОВИЋА, СОЛУНСКИХ БОРАЦА, СТАНИСЛАВСКОГ, СТОЈАНА МАТИЋА, ЦЕРОВА, ЦЕРСКИ ВЕНАЦ, ЦРВЕНИХ ХРАСТОВА.

Родитељи ће се на дан тестирања изјашњавати о изборном предмету – верска настава или грађанско васпитање.

Бројач посета

1628998

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30