Главни мени

ДАН ОТВОРЕНОГ ЧАСА

На основу Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС 55/13), члан 48. став 3 школа омогућава родитељима присуство наставном процесу на следећи начин:

 • родитељ може да присуствује часу у одељењу свог детета
 • само један родитељ може да присуствује једном часу
 • присуство часу треба да се најави 15 дана раније на пријави која се добија у школи (можете је преузети овде-на дну текста)
 • попуњена пријава подноси се секретару школе или педагошко-психолошкој служби
 • директор или помоћник директора одобравају пријаве и праве распоред посета, водећи рачуна о редоследу пријављивања и равномерном учешћу сваког родитеља током школске године. Одлука директора или помоћника директора биће достављена родитељу преко детета, у писаном облику
 • један родитељ може да се пријави за посету једног часа у току сваког месеца, како би што већи број заинтересованих родитеља добили прилику да присуствују жељеном часу.
 • непосредно после присуства часу, родитељи су дужни да попуне евалуациони лист, који се предаје секретару или педагошко-психолошкој служби. Евалуациони лист можете преузети овде-на дну текста.
 • током часа родитељи не смеју реметити рад, ометати ученике и наставнике, нити се на било који начин могу мешати у ток часа. Обавезни су да дођу на време и напусте учионицу по завршетку часа, не реметећи одвијање наставе

ДАНИ ОТВОРЕНОГ ЧАСА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

1.10.2018. – понедељак

6.11.2018. – уторак

5.12.2018. – среда

17.1.2018. – четвртак

22.2.2018. - петак

4.3.2018. - понедељак

9.4.2018. - уторак

8.5.2018. - среда

7.6.2018. - четвртак

пријава за присуствовање часу  (docx)

евалуациони лист (docx)

Лична карта школе

 UNskolalogo

                                                                                           ЧУКАРИЦА 

општина

           ОШ"Уједињене нације"

  име и презиме

 1985. год.

      година рођења

 7094809

 матични број

 6015647357

   регистарски број

    Церак- Борова 8

       пребивалиште и адреса

                 ТРАЈНО        

                                       рок важења

  

ОШ ,,Уједињене нације” налази се у насељу Церак Виногради у Београду, Борова бр. 8. Почела је са радом 1985. године.

Зграда школе је модерно архитектонско здање  са 14 учионица, 16 кабинета, кабинетом за информатику, мултимедијалним учионицом, библиотеком, свечаном салом, фискултурном салом са трибинама, спортским теренима за кошарку, рукомет, фудбал и одбојку и две учионице продуженог боравка.

Школско двориште које се простире на око 2 хектара, чине добро осмишљене и лепо уређене зелене површине. У последњих неколико година засађено је око две стотине нових садница, а на површинама испред учионица засађено је цвеће.

У овој школској години, школу похађа 1429 ученика, распоређених у 53 одељења. Рад у школи одвија се у две смене, преподневној од 8.00 до 13.10 и поподневној од 14.00 до 19.10 и то тако да су у једној смени ученици од 1. до 8. разреда са парним индексом одељења, у другој са непарним, а смењују се недељно.

  Кадровски услови

        У школи је запослено 114 радника: 31 наставник у разредној настави, 54 наставникa у предметној настави, 4 у правно финансијској служби, 19 радника као помоћно – техничко особље, 4 стручна сарадника (психолог, 2 педагога, библиотекар), помоћник директора и директор.

Органицација рада

На Наставничком већу, на почетку школске године извршена је расподела часова по предметима, изабрани руководиоци одељењских и стручних већа, установљена расподела задужења у оквиру 40-не недеље и усвојен распоред часова за текућу школску годину.

У школи се од првог разреда учи енглески језик, од петог разреда француски језик. У петом и шестом разреду су три нова обавезна наставна предмета: Информатика и рачунарство, Техника и технологија и Физичко и здравствено васпитање.

За обавезан изборни  предмет,  ученици су се анкетом определили за: Хор и оркестар (пети, седми и осми разред), Информатику (седми и осми разред), Домаћинство (седми и осми). У петом разреду су се определили за обавезне слободне активности (Свакодневни живот у прошлости, Чувари природе  и Цртање, сликање, вајање (шести разред).

Ученици млађих разреда су се определили за:

други разред - Чувари природе

трећи разред - Чувари природе и Народна традиција

четврти  разред - Чувари природе и Народна традиција

Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско васпитање. Ученик који се определио за верску наставу или грађанско васпитање, изборни програм може једанпут да мења у току циклуса основног образовања и васпитања. 

Изабрани спорт се оцењује бројчаном оценом и улази у просек. Изборни предмет се оцењује бројчаном оценом, али не улази у просек. У складу са просторним могућностима  школе изабрани спорт се реализује кроз часове одбојке за девојчице и фудбал за дечаке, а групе се формирају на основу бројног стања анкетираних ученика. 

У школи се посебна пажња посвећује и ваннаставним активностима. Постоје 31 секција, 10 у млађим и 21 у старијим разредим. Највеће интересовање ученици испољавају за спортским, а затим за културно-уметничким активностима.

Од посебних програма у школи се релизују школа Црвеног крста и Клуб УН.

Безбедност ученика 

Да би спречили и избегли све несигурности, које се односе на свеопшту безбедност ученика, Годишњим програмом рада школе су прописана правила којих се придржавају сви запослени у школи у непосредном односу и раду са ученицима, као и сами ученици и њихови родитељи. Одржавање безбедности потпомаже и видео надзор, школски полицајац, физичко-техничко обезбеђење, рад стручне службе и Тима за заштиту деце од злостављања.

НАШЕ СНАГЕ

 • Активно учешће у реформским процесима
 • Компетентан стручни кадар
 • Перманентно стручно усавршавање
 • Активно учешће Савета родитеља у животу школе
 • Активно учешће Ученичког парламента у животу школе
 • Пространо, уређено школско двориште
 • Уређене ботаничке баште
 • Летње учионице
 • Зубна ординација
 • Библиотека, медијатека
 • Потреба наставника, ученика и родитеља да се побољша квалитет наставе
 • Бројне (ван)наставне активности
 • Мотивисаност ученика и наставника за учешће на конкурсима и такмичењима из (ван)наставних области
 • Значајни успеси на конкурсима и такмичењима из (ван)наставних области 
 • Задовољавајућа техничка опремљеност 
 • Иновативност у настави/тематско планирање наставе 
 • Интеграција ученика са сметњама у развоју у редовна одељења 
 
   
 

Радовановић Пеневски             Весна

Директор школе

Марковић Весна

Помоћник директора

Милентијевић Бранкица

Психолог

Петровић Ненад

Секретар школе

Томановић Сања

Педагог

Мишић Ана

Педагог

Ђунисијевић Винка

Руководилац рачуноводства

Илинчић Елена

Административно-финансијски радник

Настић Ивана

Библиотекар

Васовић Маја

Куварица

Гавриловић Снежана

Куварица

Павловић Зоран

Домар школе

Портић Милисав

Домар школе

Гачић Јасмина

Помоћни радник

Ђорђевић Весна

Помоћни радник

Јеврић Вељић Радмила

Помоћни радник

Милинковић Јулијана

Помоћни радник

Туровић Весна

Помоћни радник

Радосављевић Сузана

Помоћни радник

Пурковић Стана

Помоћни радник

Есати Рува

Помоћни радник

Стевановић Љиљана

Помоћни радник

Стевановић Милица

Помоћни радник

Недељковић Гордана

Помоћни радник

Гавриловић Драгана

Помоћни радник

Ковачевић Роса

Помоћни радник

Ћирковић Невенка 

Помоћни радник

Асиповић Рада

Помоћни радник

Бројач посета

1122014

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31